^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego to iest Akta i inne Dokumenta do Aktów małzeństw z Roku 1813. należące z Gminy Osob Wyznania Moyzesowego

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 22
- brak danych -
[1812] 1813

1812 - 1813
polski
hebrajski
[Alegata]
- brak danych - M 1936, USC IZR M-8
księga rękopis
dobry
352 - brak danych -
213x360 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -