^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza: Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie zawieraiąca. Na 1842gi. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 220
- brak danych -
1842 [1843-1844]

1842 - 1844
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-68d
księga rękopis
dobry
160 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 67-68
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -