^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie zawieraiąca. Na 1842gi. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 221
- brak danych -
1842 [1843]

1842 - 1843
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2053, USC IZR M-68
księga rękopis
dobry
160 - brak danych -
248x383 Tak
całkowicie J-1809
indeks s. 67-69
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -