^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1842 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 222
- brak danych -
[1834-1841] 1842

1834 - 1842
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2055, USC IZR M-69
luzy rękopis
dobry
1432 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
18 19 20 21 22
...
37 38 39 40

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -