^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga I Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. Na 1843ci Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 227
- brak danych -
[1842] 1843 [1844]

1842 - 1844
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2057, USC IZR M-70
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
243x387 Tak
całkowicie J-1810
indeks s. 67-69
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -