^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. Na Rok 1843ci Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 228
- brak danych -
[1842] 1843 [1844-1845]

1842 - 1845
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-70d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
245x383 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 67-69
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -