^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1843 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 229
- brak danych -
[1832, 1834-1842] 1843

1832 - 1832
1834 - 1843
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2059, USC IZR M-71
luzy rękopis
dobry
1472 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
17 18 19 20 21
...
36 37 38 39

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -