^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego księga Isza Wpisy Zapowiedzi, Małżenstw i Rozwodów między osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca. Na 1844 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 234
- brak danych -
[1843] 1844 [1846]

1843 - 1844
1846 - 1846
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-72d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 157-160
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -