^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego księga IIga. Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie, obeymuiąca. Na 1844 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 235
- brak danych -
[1843] 1844 [1846]

1843 - 1844
1846 - 1846
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2061, USC IZR M-72
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
251x386 Tak
całkowicie J-1811
indeks s. 157-161
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -