^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1844 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 236
- brak danych -
[1819, 1835-1843] 1844

1819 - 1819
1835 - 1844
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2063, USC IZR M-73
luzy rękopis
dobry
2082 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
25 26 27 28 29
...
52 53 54 55

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -