^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca, księga I. Na 1845. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 241
- brak danych -
[1844] 1845 [1846]

1844 - 1846
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2065, USC IZR M-74
księga rękopis
dobry
144 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-1812
indeks s. 115-116
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -