^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1845 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 243
- brak danych -
[1834-1838, 1840-1844] 1845

1834 - 1838
1840 - 1845
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2067, USC IZR M-75
luzy rękopis
dobry
838 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
21 22 23 24

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -