^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca księga Ia na 1846 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 248
- brak danych -
[1845] 1846 [1847]

1845 - 1847
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2069, USC IZR M-76
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
248x391 Tak
całkowicie J-1813
indeks s. 41-42
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -