^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca księga IIa na 1846 rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 249
- brak danych -
[1845] 1846 [1847-1848]

1845 - 1848
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-76d
księga rękopis
dobry
108 - brak danych -
248x388 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 41-43
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -