^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1846 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 250
- brak danych -
[1833-1834, 1836-1845] 1846

1833 - 1834
1836 - 1846
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2071, USC IZR M-77
luzy rękopis
dobry
798 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -