^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Moyżeszowego w Miescie Krakowie wyznania, wpisy obeymuiąca. księga Isza. Na 1847 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 255
- brak danych -
[1846] 1847 [1848]

1846 - 1848
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw rozwodów]
- brak danych - M 2073, USC IZR M-78
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
249x386 Tak
całkowicie J-1814
indeks s. 55-57
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -