^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Moyzeszowego w Miescie Krakowie Wyznania Wpisy obeymuiąca księga IIga na Rok 1847

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 256
- brak danych -
[1846] 1847 [1848]

1846 - 1848
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-78d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
248x388 Tak
brak mikrofilmu
indeks na s. 55-57
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -