^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga. Isza Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie wpisy obeymuiąca na Rok 1848 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 262
- brak danych -
[1847] 1848 [1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2077, USC IZR M-80
księga rękopis
dobry
116 - brak danych -
245x383 Tak
całkowicie J-1815
indeks s. 33-34
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -