^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie Wpisy obeymuiąca na Rok 1848

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 263
- brak danych -
[1847] 1848 [1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-80d
księga rękopis
dobry
116 - brak danych -
248x378 Tak
brak mikrofilmu
indeks na s. 33-34
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -