^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1848 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 264
- brak danych -
[1834, 1839-1847] 1848 [1849]

1834 - 1834
1839 - 1849
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2079, USC IZR M-81
luzy rękopis
dobry
520 - brak danych -
460x610 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -