^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktow Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodow. Gminy Wyznania Moyzeszowego. Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 27
- brak danych -
1814

1814 - 1814
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1938, USC IZR M-9
księga druk rękopis
dobry
136 - brak danych -
240x385 Tak
całkowicie J-1779
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -