^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1849 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 271
- brak danych -
[1828...1848] 1849

1828 - 1828
1837 - 1837
1840 - 1842
1844 - 1844
1846 - 1849
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2083, USC IZR M-83
luzy rękopis
dobry
568 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -