^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca na Rok 1850

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 276
- brak danych -
[1849] 1850 [1851]

1849 - 1851
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2085, USC IZR M-84
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 33-34
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -