^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca na Rok 1850

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 277
- brak danych -
[1849] 1850 [1851]

1849 - 1851
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-84d
księga rękopis
dobry
112 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks na s. 33-34
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -