^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktow Zapowiedzi Małzenstw y Rozwodow Gminy Wyznania Moyżeszowego Synagogi Kazimierskiey przy Krakowie na Rok. 1814

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 28
- brak danych -
1814 [1817]

1814 - 1814
1817 - 1817
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-9d
księga rękopis
dobry
136 - brak danych -
240x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 45
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -