^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1851 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 285
- brak danych -
[1837...1850] 1851 [1852]

1837 - 1843
1845 - 1846
1848 - 1852
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2091, USC IZR M-87
luzy rękopis
dobry
738 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -