^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojzeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca. na Rok 1852

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 290
- brak danych -
1852

1852 - 1852
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M-2093, USC IZR M-88
księga rękopis
dobry
136 - brak danych -
248x392 Tak
całkowicie J-1819
indeks s. 23
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -