^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Krakowie w sobie obejmująca. na Rok 1852

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 291
- brak danych -
[1851] 1852

1851 - 1852
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-88d
księga rękopis
dobry
136 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 23-24
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -