^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1852 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 292
- brak danych -
[1838, 1841-1843, 1850-1851] 1852

1838 - 1838
1841 - 1843
1850 - 1852
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2095, USC IZR M-89
luzy rękopis
dobry
208 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -