^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw 1853 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 293
- brak danych -
[1827...1852] 1853 [1855, 1860]

1827 - 1827
1829 - 1829
1833 - 1833
1837 - 1839
1842 - 1842
1845 - 1853
1855 - 1855
1860 - 1860
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-91
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -