^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeńskie z roku 1858

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 313
- brak danych -
[1834, 1837-1839, 1843, 1854-1857] 1858

1834 - 1834
1837 - 1839
1843 - 1843
1854 - 1858
polski
niemiecki
[Alegata do akt małżeństw z 1858 r.]
- brak danych - USC IZR M-92
luzy druk rękopis
dobry
448 - brak danych -
223x360 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -