^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeńskie z roku 1859

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 314
- brak danych -
[1831...1858] 1859 [1860]

1831 - 1860
polski
niemiecki
hebrajski
[Alegata do akt małżeństw z 1859 r.]
- brak danych - USC IZR M-92, USC IZR M-93
luzy druk rękopis
dobry
320 - brak danych -
230x380 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -