^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeńskie z roku 1860

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 315
- brak danych -
[1835...1859] 1860

1835 - 1837
1843 - 1845
1849 - 1849
1851 - 1860
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
[Alegata do akt małżeństw z 1860 r.]
- brak danych - USC IZR M-93, USC IZR M-94
luzy druk rękopis
dobry
620 - brak danych -
240x385 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
15 16 17 18

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -