^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1876 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 330
- brak danych -
1876

1876 - 1876
polski
niemiecki
[Księga małżeństw z 1876 r.]
- brak danych - USC IZR M-95, USC IZR M-96
księga rękopis
dobry
32 - brak danych -
285x440 Tak
całkowicie J-7769
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -