^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1877 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 337
- brak danych -
brak daty

1877 - 1877
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1877 r.]
- brak danych - USC IZR IM-1, USC IZR IM-2, USC IZR M-98
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
250x402 Tak
całkowicie J-7775
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -