^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1878 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 343
- brak danych -
brak daty

1878 - 1878
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1878 r.]
- brak danych - USC IZR IM-2, USC IZR IM-3, USC IZR M-100
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-12753
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -