^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1879

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 348
- brak danych -
1879

1879 - 1879
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-98, USC IZR M-101
księga rękopis
dobry
36 - brak danych -
410x515 Tak
całkowicie J-12721
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -