^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1879 IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 349
- brak danych -
brak daty

1879 - 1879
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1879 r.]
- brak danych - USC IZR IM-3, USC IZR IM-4, USC IZR M-102
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-12755
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -