^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1880

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 354
- brak danych -
1880

1880 - 1880
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-99, USC IZR M-103
księga rękopis
dobry
72 - brak danych -
415x515 Tak
całkowicie J-12724
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -