^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1880 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 355
- brak danych -
brak daty

1880 - 1880
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1880 r.]
- brak danych - USC IZR IM-4, USC IZR IM-5, USC IZR M-104
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-12758
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -