^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1881

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 361
- brak danych -
1881

1881 - 1881
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-100, USC IZR M-105
księga rękopis
dobry
36 - brak danych -
420x520 Tak
całkowicie J-12727
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -