^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1881 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 362
- brak danych -
brak daty

1881 - 1881
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1881 r.]
- brak danych - USC IZR IM-5, USC IZR IM-6, USC IZR M-106
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
215x338 Tak
całkowicie J-12761
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -