^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1882

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 367
- brak danych -
1882

1882 - 1882
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-101, USC IZR M-103
księga rękopis
dobry
36 - brak danych -
410x520 Tak
całkowicie J-12730
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -