^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1882. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 368
- brak danych -
brak daty

1882 - 1882
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1882 r.]
- brak danych - USC IZR IM-6, USC IZR IM-7, USC IZR M-108
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x402 Tak
całkowicie J-12764
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -