^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Aktow Zapowiedzi y Małżeństw z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 37
- brak danych -
1815

1815 - 1815
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M 1947, USC IZR M-13
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -