^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżenstw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1883

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 373
- brak danych -
1883

1883 - 1883
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-102, USC IZR M-109
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
410x510 Tak
całkowicie J-12733
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -