^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1883 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 374
- brak danych -
brak daty

1883 - 1883
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1883 r.]
- brak danych - USC IZR IM-7, USC IZR IM-8, USC IZR M-110
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
248x392 Tak
całkowicie J-12767
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -