^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Aktów Zapowiedzi i Małżeństw z Gminy Wyznania Moiżeszowego Kazimir. przy Krakowie od dnia 26 Sierpnia 1815 R Zaczęte

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 38
- brak danych -
1815

1815 - 1815
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M 1948, USC IZR M-14
księga rękopis
dobry
92 - brak danych -
198x292 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -