^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1884 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 380
- brak danych -
brak daty

1884 - 1884
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1884 r.]
- brak danych - USC IZR IM-8, USC IZR IM-9, USC IZR M-112
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x392 Tak
całkowicie J-12770
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -