^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1885

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 386
- brak danych -
1885

1885 - 1885
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR 105, USC IZR 113
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
405x510 Tak
całkowicie J-12739
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -